Goofy Maruyama

 • 2024.6.24

  106tint、「HIROKI」を配信開始

 • 2024.4.7

  106tint、「MINORU」を配信開始

 • 2024.3.31

  H0MANEM、「SINJIRO (feat. N.Y.T.sum, DEI & Goofy Maruyama)」を配信開始

 • 2023.3.21

  Goofy Maruyama、「brain wash」を配信開始

 • 2023.1.31

  Goofy Maruyama、「today048」を配信開始

 • 2023.1.25

  Goofy Maruyama、「today048」を配信開始

 • 2021.11.12

  Goofy Maruyama、「FREE TALK」を配信開始