CHRONIXX

  • 2021.3.12

    CHRONIXX、「Safe N Sound」を配信開始

  • 2020.7.23

    CHRONIXX、「Cool As The Breeze / Friday」を配信開始

  • 2020.6.13

    CHRONIXX、「Same Prayer (feat. KABAKA PYRAMID)」を配信開始