SAKi

  • 2021.2.10

    SAKI、「BRIGHTNESS」を配信開始

  • 2020.11.9

    saki.、「もう、」を配信開始

  • 2020.5.20

    “Stay home Stay safe Rap” by Coming Freshers