BA$TA KID

 • 2024.1.28

  BA$TA KID、「BACK BONE」を配信開始

 • 2023.12.24

  BA$TA KID、「PAPTY NIGHT」を配信開始

 • 2023.12.15

  BA$TA KID、「SMOKING POT (feat. Jane J)」を配信開始

 • 2023.12.6

  BA$TA KID、「百花繚乱」を配信開始

 • 2023.9.18

  BA$TA KID、「HOTTOWN BLUES (feat. Arrrta)」を配信開始

 • 2023.9.8

  BA$TA KID、「gekokujo (feat. BAVELL)」を配信開始

 • 2023.8.5

  BA$TA KID、「$TONEZ ROAD」を配信開始

 • 2023.5.14

  BA$TA KID、「Never Ending」を配信開始