BACK FACE TORA

 • 2023.11.28

  ROTZZZ、「Nobody Eyez On Me」を配信開始

 • 2023.5.26

  ROTZZZ、「Trust me」を配信開始

 • 2023.4.19

  ROTZZZ、「Spit (feat. KVGGLV & ALB Teddy)」を配信開始

 • 2022.11.22

  ROTZZZ、「国道25」を配信開始

 • 2022.9.3

  ALB Teddy、「2022」を配信開始

 • 2022.6.10

  ROTZZZ & ALB Teddy、「0 to 100」を配信開始

 • 2022.5.7

  ROTZZZ、「Drip Flow」を配信開始

 • 2022.4.9

  ALB Teddy、「All Day All Night (feat. ROTZZZ)」を配信開始

 • 2022.3.24

  ROTZZZ、「Corse Out」を配信開始

 • 2022.3.15

  ALB Teddy、「鼻で吸う」を配信開始

 • 2022.3.10

  ROTZZZ、「SO HARD (feat. KVGGLV)」を配信開始