Dai Nakata

  • 2023.12.10

    Dai Nakata、「JOVI」を配信開始

  • 2023.11.26

    Dai Nakata、「open and close」を配信開始

  • 2023.11.12

    Dai Nakata、「さっき見た君」を配信開始