F//

 • 2024.3.14

  yura、「SlowDown」を配信開始

 • 2024.2.25

  yura、「Highlight (SpedUp)」を配信開始

 • 2024.1.31

  yura、「Twenty」を配信開始

 • 2023.12.26

  yura、「Highlight」を配信開始

 • 2023.10.11

  yura、「Tequlia」を配信開始

 • 2023.5.10

  yura、「Just like?」を配信開始

 • 2023.3.31

  yura、「Don’t tease me」を配信開始

 • 2023.2.8

  yura、「Break myself」を配信開始