SHIGERU

  • 2024.3.4

    BR!OT、「Hello New World」を配信開始

  • 2023.7.3

    Shigeru、「羽ばたく」を配信開始

  • 2022.1.15

    Bapak Uchida、「メッセージ (feat. SHIGERU)」を配信開始