That Fancy I

 • 2023.11.30

  Sharda, That Fancy I & MEZZ、「New Connection」を配信開始

 • 2023.10.18

  That Fancy I & Shunji Fujii、「Alloy」を配信開始

 • 2023.10.12

  That Fancy I & Shunji Fujii、「Mind」を配信開始

 • 2023.6.16

  That Fancy I、「Poppin」を配信開始