XAVY

 • 2023.12.8

  XAVY、「Black:sleepwalking<」を配信開始

 • 2023.10.21

  XAVY、「White:heaven’s gate<」を配信開始

 • 2023.10.4

  XAVY、「stimulants (2023 Remaster)」を配信開始

 • 2023.9.2

  XAVY、「sin」を配信開始

 • 2023.7.21

  XAVY、「slave」を配信開始

 • 2023.1.14

  XAVY、「28」を配信開始

 • 2022.12.25

  XAVY、「pray on a holy day」を配信開始

 • 2022.10.22

  XAVY、「Hello」を配信開始

 • 2022.7.30

  XAVY、「Nightmare」を配信開始