AZKi

 • 2024.1.5

  Azki、「don’t let go」を配信開始

 • 2023.12.4

  イトイ、「日々是流星 (feat. AZKi)」を配信開始

 • 2023.7.22

  Azki、「ハナミズキ (feat. 一青窈) [Cover]」を配信開始

 • 2023.5.15

  Azki、「kiseki (Remix)」を配信開始

 • 2023.5.9

  Azki、「惺LOVE」を配信開始

 • 2022.12.21

  Azki、「chasing dreams (A-Kit mix)」を配信開始

 • 2021.12.29

  AZKi、「オーバーライト」を配信開始

 • 2021.12.12

  AZKi、「画面の中の君が好き」を配信開始

 • 2021.12.10

  Azki、「Don’t Look Back」を配信開始

 • 2021.11.21

  瀬名航、「恋の宅配便 (feat. AZKi)」を配信開始

 • 2021.11.10

  AZKi、「ナナワリエネミー」を配信開始

 • 2021.10.16

  AZKi & 星街すいせい、「The Last Frontier」を配信開始

1 2 3