Daiya

 • 2023.12.30

  Daiya、「きょうだい」を配信開始

 • 2023.11.28

  Daiya、「Holy Night」を配信開始

 • 2023.7.18

  Daiya、「Memory」を配信開始

 • 2022.12.16

  Daiya、「キャンドルナイト」を配信開始

 • 2022.11.11

  KG9, KEITY, AI, AO, CHOCOLATE, UTA, KOUTASO, DAIYA, NEO & J、「Higher Higher」を配信開始

 • 2022.7.23

  Daiya、「Bye!バイ菌」を配信開始

 • 2022.4.28

  Daiya、「SPACE WORLD」を配信開始

 • 2022.3.14

  Daiya、「Bad End」を配信開始

 • 2020.8.20

  Daiya、「Love on me (feat. 2Marley)」を配信開始