lily sans

  • 2024.1.20

    KZ, KBD & lily sans、「24」を配信開始

  • 2023.12.1

    KZ, KBD & lily sans、「Long time no see!!」を配信開始

  • 2022.8.21

    Freak’s’、「MAEDAVI CAR (feat. Kyons, K’z one, lily sans & ミステリオ)」を配信開始