MALIYA

 • 2021.4.21

  hushlush & MALIYA、「Blue Flame」を配信開始

 • 2021.3.3

  MALIYA、「131 Live Sessions」を配信開始

 • 2020.12.23

  MALIYA、「Your Last」を配信開始

 • 2020.8.26

  MALIYA、「ruby」を配信開始

 • 2020.8.26

  MALIYA、「selene」を配信開始

 • 2020.8.12

  MALIYA、「Palma」を配信開始

 • 2020.6.5

  MALIYA、「20/20」を配信開始

 • 2020.5.29

  MALIYA、「7 Signs (Yoshi Kodate Remix)」を配信開始

 • 2020.3.27

  MALIYA、「All of My Youth」を配信開始

 • 2019.11.29

  MALIYA、「Worth it」を配信開始

 • 2019.10.10

  MALIYA、「7 Signs」を配信開始

 • 2019.4.10

  MALIYA、「unswyd」を配信開始

1 2