NARIMIMI

 • 2023.5.22

  KVGGLV、「Loser (feat. NARIMIMI) [Remix]」を配信開始

 • 2023.4.22

  NARIMIMI、「彼氏はラッパー」を配信開始

 • 2023.3.21

  NARIMIMI、「My Way」を配信開始

 • 2023.2.22

  NARIMIMIがMoment Joonを迎えた新曲を突如ドロップ、MVも公開

 • 2022.12.10

  NARIMIMI、「ゆらりゆらゆら」を配信開始

 • 2022.12.3

  NARIMIMI、「幽霊船に乗って」を配信開始

 • 2022.10.20

  SERINA, Babymaru & NARIMIMI、「SPACE RIDER」を配信開始

 • 2022.5.28

  NARIMIMI & ねぼう、「La La La」を配信開始

 • 2022.4.28

  NARIMIMI、「NAME!!」を配信開始

 • 2022.1.22

  NARIMIMI、「西ノ京NIGHT (feat. Y-burn)」を配信開始

 • 2021.6.1

  NARIMIMI、「MAE KAGAMI」を配信開始

 • 2021.4.17

  NARIMIMI、「DREAM STALKER (feat. Savantloup)」を配信開始

1 2